MAJĄTEK

Kędzierzyn-Koźle, dnia 26.10.2012r.

O G Ł O S Z E N I E

Protokół z przeprowadzonego II przetargu  Sporządza się protokół z przeprowadzonego w Komendzie Powiatowej PSP w Kędzierzynie -Koźlu II przetargu ustnego nieograniczonego dnia 26 października 2012 r. o godzinie 10:00 na sprzedaż.

zobacz ogłoszenie

 

Kędzierzyn-Koźle 22-10-2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawieRozporządzenia Rady Ministróww sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażonesą jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010r, ( Dz.U. Nr 114, poz. 761) i Zarządzenia Nr 16/2011 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 07 listopada 2011 roku, ogłaszamy II przetarg dnia 26 października o godz. 10:00 w pokoju nr 8 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, w trakcie którego, odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu ustnego niżej podanego sprzętu (wartość sprzętu zostaje obniżona o 50% w stosunku do pierwszego przetargu): 

zobacz ogłoszenie

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.10.2012r.

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonego przetargu.

Sporządza się protokół z przeprowadzonego w Komendzie Powiatowej PSP w Kędzierzynie -Koźlu przetargu ustnego nieograniczonego dnia 22 października 2012 r. o godzinie 10:00 na sprzedaż; 

zobacz wykaz

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010r, ( Dz.U. Nr 114, poz. 761) i Zarządzenia Nr 16/2011 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 07 listopada 2011 roku, dnia 22 października o godz. 10:00 w kwatermistrzostwie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu ustnego niżej podanego sprzętu :

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie- Koźlu.

zobacz wykaz

Majątek ogłoszenia 2012